1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Επιμελητηρίου Χαλκιδικής


Η Χαλκιδική είναι ένας ευλογημένος τόπος με πλούσιο πρωτογενή τομέα, ισχυρό δευτερογενή και έναν πρωταγωνιστή τριτογενή, αφού ο τουρισμός αποτελεί ένα εξίσου μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο, συντηρώντας πλήθος επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μαζί με σημαντικό ποσοστό εργαζομένων.

Η συνεισφορά της Χαλκιδικής στο ΑΕΠ της χώρας είναι μεγάλη και ίσως, δυσανάλογη με τους πόρους, που επενδύονται εδώ. Η μεγαλύτερη παραδοξότητα για τον τόπο είναι ότι, αντιμετωπίζεται ως μια Περιφερειακή Ενότητα των 100 χιλιάδων κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας τους
καλοκαιρινούς μήνες υπερβαίνει το εκατομμύριο!

Η Χαλκιδική αναπτύχθηκε άναρχα, χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό. Σήμερα έρχεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υποδομών, την έλλειψη νερού και κυρίως την κλιματική αλλαγή. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο πρώτος που βάλλεται, με τον πλέον δραματικό τρόπο και οι προβλέψεις μιλούν για ένα μέλλον ζοφερό και δυσοίωνο, με επιπτώσεις σε οικονομικό, αλλά και κοινωνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την ανάπτυξη, με όρους βιωσιμότητας όμως και αειφορίας, όπως επιτάσσει η διεθνής πρακτική πια, διοργανώνει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής το 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Χαλκιδικής με στόχο να αναδειχθούν τα πραγματικά  προβλήματα του τόπου και να προταθούν εφικτές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί πλήθος εισηγητών, που προέρχονται από την κυβέρνηση, την πολιτική, την ακαδημαϊκή κοινότητα, κρατικούς και παραγωγικούς φορείς, αλλά και τις επιχειρήσεις.

Την επιστημονική τεκμηρίωση του Συνεδρίου έχει αναλάβει το Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι παρακάτω:
1. Επιχειρηματικότητα-Απασχόληση
2. Περιβάλλον-Ενέργεια-Κλιματική Αλλαγή
3.Υποδομές-Δίκτυα
4.Αειφορική ανταγωνιστικότητα και καινοτομία
5. Τουρισμός
6. Ψηφιακός μετασχηματισμός
7. Συμπεράσματα Στρογγυλή τράπεζα Δημάρχων Χαλκιδικής

Η συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου γίνεται με εγγραφή στην παρακάτω
φόρμα:

Διοργανωτής


Image

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ιδρύθηκε το 1991 με Προεδρικό διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 7/24-01-1991) και έδρα τον Πολύγυρο.Σκοπός του είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων, μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας και ειδικά η ενημέρωση, προστασία και ανάπτυξη των μελών του.