Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

Χαιρετισμοί - Επιχειρηματικότητα - Απασχόληση 

Περιβάλλον - Ενέργεια - Κλιματική Αλλαγή 

Υποδομές - Δίκτυα

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

Αειφορική ανταγωνιστικότητα & καινοτομία

Τουρισμός

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Συμπεράσματα - Στρογγυλή Τράπεζα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής